Viscult 2017: lähetä elokuvasi!

20.01.2017

Joensuun vuosittainen Viscult-elokuvafestivaali järjestetään 25.–27.10.2017. Vuoden 2017 teema on Autonomia.

Viscult 2017 kutsuu festivaalille antropologisia ja etnografisia dokumenttielokuvia, jotka käsittelevät kulttuurisen itsemääräämisoikeuden ja autonomian kysymyksiä. Pyrkimys itsenäisyyden, oman elämänhallinnan vahvistamiseen ja omista asioista päättämiseen on kaikille yhteinen: itsemääräämisoikeus on myös kulttuuristen ryhmien ja alkuperäisväestöjen säilymisen edellytys. Oman aseman parantamista sekä tukevat että rajoittavat kulttuuriset ajattelumallit, traditiot ja arkiset tavat. Esimerkiksi sukupuoli- ja ikäryhmien, sosiaaliluokkien ja perheiden sisäiset valtasuhteet voivat vaikeuttaa hauraassa asemassa olevien elämänvalintoja. Paikallisten resurssien omistajuus on alkuperäisväestöjen ja etnisten paikalliskulttuurien kohtalonkysymyksiä. Globalisaatiokehitys haastaa kaikkialla yksilöiden ja ryhmien autonomiapyrkimyksiä, kun yleiskulttuuri ja teknologiat muuttavat yksilöiden ja ryhmien arkea perustavin tavoin. Internet mahdollistaa uudenlaisia vaikuttamisen ja toimijuuden tapoja, ja verkon joukkovoimaa voidaan käyttää sekä yksilöiden että ryhmien tavoitteiden edistämiseen. Miten ajatus autonomiasta näkyy dokumenttielokuvan tekemisessä? Miten elokuvan keinoin voidaan välittää yksilöiden tai ryhmien autonomian vahvistamispyrkimyksiä? Millaista eettistä ymmärrystä näiden kysymysten elokuvallisessa käsittelyssä tarvitaan?

Kutsumme nyt dokumenttielokuvien tekijöitä lähettämään Viscultiin Autonomia -teemaan sopivia, viime vuosina valmistuneita dokumenttielokuvia esikatseluversioina. Festivaalin asiantuntijaraati valitsee tarjotuista elokuvista festivaalilla esitettävät elokuvat. Mukaan valittujen teosten ohjaaja pyritään kutsumaan festivaalille esittelemään teoksensa ja vastaamaan yleisökysymyksiin. Viscult 2017 ohjelmisto lähetetään keskeisin osin suorana lähetyksenä verkkoon. Tämän vuoksi ohjelmistovalinnoissa etusija on elokuvilla, jotka voidaan streamata. Järjestäjät pidättävät oikeuden käyttää ohjelmistoon valittujen elokuvien trailereita ja muuta esittelymateriaalia tapahtuman mainostamisessa ja markkinoinnissa. Elokuvat on lähetettävä katsottavaksi 15.3.2017 mennessä.

Viscult on erityisesti antropologisten ja etnografisten dokumenttielokuvien festivaali. Ohjelma sisältää kaikille avoimia ja maksuttomia elokuvanäytöksiä Karelia-ammattikorkeakoulun auditoriossa Joensuun Tiedepuistolla. Lisäksi ohjelmaan kuuluu erityisesti korkeakouluopiskelijoille suunnattuja luentoja ja työpajoja. Tapahtumaan kutsutaan opiskelijoita ja tutkijoita muista kotimaisista korkeakouluista. Suuri osa Viscultin ohjelmasta on saatavilla streaming-lähetyksenä festivaalin verkkosivujen kautta, mikä mahdollistaa festivaalin ohjelman seuraamisen sijainnista riippumatta. Elokuvissa on englanninkielinen tekstitys.

Toivomme esikatseluversioita ensisijaisesti suoratoistopalvelujen (esim. Vimeo, Youtube) kautta tai Dropbox-linkkinä. Linkki tulee ainoastaan festivaalin työryhmän käyttöön. Muista antaa tarvittaessa myös salasana ja varmista, että tiedosto on ohjelmaryhmän käytössä kesäkuun 2017 loppuun asti. Jos elokuvan esikatseluversion toimittaminen sähköisesti ei ole mahdollista, voit myös lähettää elokuvasi DVD:nä seuraavilla tiedoilla:

Pohjois-Karjalan alueellinen elokuvayhdistys ry
Kirkkokatu 27
80100 Joensuu

Lähetettyjä DVD-levyjä ei palauteta, vaan ne kootaan festivaalin arkistoon.

Viscultin järjestävät Pohjois-Karjalan alueellinen elokuvayhdistys ry, Karelia-ammattikorkeakoulun media-ala ja Itä-Suomen yliopiston kulttuuritieteet. Lisäksi järjestäjien tukena työskentelevät opiskelijajärjestöt Muuvi ry sekä Nefa Joensuu ry.