Autonomia herätti kiinnostusta

03.11.2017

Viidestoista Viscult-elokuvafestivaali järjestettiin 25.-27.10. Joensuussa. Tämän vuoden teema Autonomia – Autonomy oli ajankohtainen jo pelkästään Suomen juhlavuoden kunniaksi. Lopullisessa ohjelmistossa oli 21 elokuvaa, 3 työpajaa ja kaksi luentoa. Teemaa käsiteltiin elokuvissa monipuolisesti yksilöiden ja yhteisöjen näkökulmista.

Viscultin elokuvanäytöksissä, luennoilla ja työpajoissa oli yhteensä noin 1100 osallistujaa. Ensimmäisestä festivaalista alkaen ohjelma on lähetetty lähes kokonaan suorana streaming-lähetyksenä verkkoon. Tänä vuonna Viscultin livestreamia seurasi arviolta 440 katsojaa. Viscult oli kokonaisuudessaan onnistunut tapahtuma ja järjestäjät haluavat kiittää kaikkia vapaaehtoisia, ohjaajia sekä katsojia.

Poimintoja ohjelmasta:

Viscult aloitettiin keskiviikkona teemalla FEMALE AUTONOMY. Elokuvissa kuten keskustelussakin korostui naisten yksilöllisyys sekä voimakas tietoisuus omasta kykenevyydestään. Session jälkeisessä keskustelussa pohdittiin erityisesti Tommi E. Virtasen elokuvassa Bookmark Love esitettyä harvinaislaatuista kuvaa saamelaisuudesta. Elokuvassa saamelaisuuden edustajana oli kansainvälinen, nuori ja kielitaitoinen nainen ja tämän katsottiin olevan hyvin epästereotyyppinen kuvaustapa saamelaisista.

Elokuvanäytöstä seurasi Helsingin yliopiston professori Sirpa Tenhusen luento, jossa tarkasteltiin kuvaamista antropologisen tutkimuksen keinona. Tutkimuksen aiheena olivat olleen intialaisen kylän asukkaat ja heidän matkapuhelimen käyttönsä. Näitä keskusteluja tutkija oli kuvannut ja huomannut useita muutoksia kyläyhteisön sisällä matkapuhelinverkon saapumisen myötä. Luennolla tuli esiin se, miten ihmiset ja teknologia kehittyvät yhdessä ja yhtä aikaa.

Luentoa seuraava elokuvasessio oli nimeltään AUTONOMY IN ART. Se sisälsi kaksi hyvin erilaista afrikkalaiseen taide-elämään ja taiteilijuuteen kytkeytyvää elokuvaa. Niin elokuvista kuin keskusteluistakin nousi esiin taiteen kautta identifioitumisen teema ja omanlaisen taiteen autonominen esittäminen. Keskustelua herätti myös kysymys siitä, kenen ehdoilla taidetta tehdään ja esitetään yleisölle. Session jälkeen yleisöllä oli mahdollisuus keskustella skype-yhteyden kautta Living Art -elokuvan ohjaaja Tina Krügerin kanssa. Keskustelua herättivät elokuvissa nähdyn taiteen ja länsimaalaisen taiteen erot, ja ohjaaja korostikin sitä, ettei afrikkalaista taidetta tule nähdä länsimaiden reflektiona vaan itsenäisenä taidelajinaan.

Viimeinen keskiviikon teema oli MISSING AUTONOMY. Tässä sessiossa kaksi elokuvaa käsittelivät eri syistä puutteellista autonomiaa ja yksilöitä, joiden autonomia oli riistetty tai rajoitettu. Paikalla oli myös Positioning Roma -elokuvan ohjaaja Koosje de Pooter. Keskusteluissa tuli esille esimerkiksi Suomessakin mediassa tapahtuva ihmisryhmien määrittely yhden esillä olevan yksilön perusteella.

Torstaina festivaaliohjelma alkoi Helsingin yliopiston professori Pirjo Virtasen luennolla AUTONOMY AND THE INVISIBLE. Luennolla keskusteltiin alkuperäisväestöjen ja heidän perinteidensä autonomiasta. Aiheeseen perehdyttiin esimerkiksi Amazonin alueen alkuperäiskansojen kautta.

Torstaina viimeinen elokuvasessio oli nimeltään PRESERVATION OF CULTURAL AUTONOMY. Sessio sisälsi kaksi elokuvaa, joissa yksilön näkökulmasta esitettiin tämän pyrkimyksiä niin omaan kuin kansalliseen ja kielelliseen autonomiaan. Elokuvat ja niiden herättämä keskustelu nostivat esiin voimakkaasti oman kielen merkitystä pienten yhteisöjen äänen kuulumiseen ja autonomian oikeuteen yhteiskunnassa.

Perjantain toinen elokuvasessio oli teemaltaan MINORITY AUTONOMY. Sessiossa nähdyt elokuvat käsittelivät valtaväestöstä erillään eläviä yhteisöjä ja heidän elämäntapojaan. Across Gender -elokuvan ohjaaja Anouk Houtman oli näytöksessä paikalla ja hän vahvisti elokuvan synnyttämää kokemusta siitä, että Indonesiassa sukupuoli -ja seksuaalivähemmistöjen tilanne on yleisellä tasolla huono ja turvaton.

Festivaalin viimeisessä näytöksessä AWAY FROM OPPRESSION esitettiin naisten ja tyttöjen selviytymistarinoita kuvaavia elokuvia. Elokuvat keskittyivät pohjimmiltaan naisten oman sisäisen voiman, oikeuden halun ja taistelutahdon kuvaamiseen. Elokuvien jälkeen katsojille jäi tunne siitä, että naisissa on voimaa ja he auttavat maailmaa kehittymään paremmaksi niin itselleen kuin muillekin. Autonomia voitiin nähdä esimerkiksi kehyksenä, jonka sisällä yksilöiden on mahdollista tehdä päätöksiä.

Loppusanoissa Itä-Suomen yliopiston kulttuurintutkimuksen professori Pertti Anttonen toi esiin autonomian kaksisuuntaisuuden, tarpeen ymmärrykseen ja toisaalta toisen aseman ymmärtämisen. Lisäksi hän toi esille itsenäisyyden ja autonomian välisen eron, esimerkkeinä Suomen autonominen asema verrattuna itsenäisyyteen sekä tällä hetkellä kiistanalainen Katalonian pyrkimyksen itsenäisyyteen.

Viscultin järjestävät Pohjois-Karjalan alueellinen elokuvayhdistys ry, Karelia-ammattikorkeakoulu ja Itä-Suomen yliopiston kulttuuritieteet. Lisäksi järjestäjien tukena työskentele opiskelijajärjestö Nefa Joensuu ry.