Historia

Festivaalin tausta

Ennen Visuaalisen kulttuurin festivaalia Suomesta puuttui etnografisen ja antropologisen elokuvan tapahtuma. Pohjois-Karjalan taidetoimikunnan elokuvasihteerinä aloittanut Pekka Silvennoinen selvitti yhteistyössä eri tahojen kautta mahdollisuutta järjestää festivaali Joensuussa. Kävi ilmi, että Joensuussa ei ole pelkästään tarvittava tekninen ammattitaito vaan myös kulttuurinen kiinnostus aiheeseen. Yhdessä Joensuun kaupungin, Pohjois-Karjalan Ammattikorkeakoulun viestinnän koulutusohjelman ja Joensuun yliopiston kanssa järjestettiin syksyllä 2001 Joensuun Tiedepuistossa ensimmäinen kansainvälisen etnografisen elokuvan ja dokumenttielokuvan festivaali.

Festivaaliin on kuulunut alusta lähtien myös kansainvälisesti tunnettujen visuaalisen antropologian edustajien pitämä visuaalisen antropologian luentosarja.

Tekniikka

Visuaalisen kulttuurin festivaali on ensimmäinen festivaali maailmassa, joka lähettää elokuvia Internetin kautta! Festivaalielokuvia ja niistä käytävää keskustelua voi siis seurata reaaliajassa ympäri maailmaa.

Ihmiset ja elokuvat

Suurin osa festivaalielokuvien ohjaajista on vieraillut vuosien aikana Joensuussa. Elokuvat ovat kertoneet lähes 50 eri maasta: Pohjoismaista, Euroopasta, Lähi- ja Kaukoidästä, Oseaniasta, Afrikasta, Pohjois- ja Latinalaisesta Amerikasta. Elokuvantekijöistä tunnetuimpia ovat antropologisen elokuvan parissa uransa tehneet Asen Balikci, Colette Piault ja Peter Biella. Kotimaisista ohjaajista voidaan mainita dokumentaristit Lasse Naukkarinen, Jouko Aaltonen, Iiris Härmä & Visa Koiso-Kanttila ja Arto Halonen. Vuosien aikana on Joensuussa nähty myös useiden antropologisen ja dokumenttielokuvien ensi-iltoja.

Yhteistyö

Joensuun kaupunki ja yliopisto ovat jo kauan tehneet yhteistyötä esim. kansatieteen ja kulttuurin aloilla Venäjällä sijaitsevien lähialueiden kanssa ja festivaali on luonnollinen jatke tällekin kehitykselle. Yhteistyö Venäjän kanssa onkin tuonut Joensuuhun esitettäväksi monia arkistoharvinaisuuksia, kuten myös uudempia venäläisten elokuvantekijöiden etnografisia elokuvia.

Venäjän yhteistyön lisäksi (Moskovan NAAVA (National Association of Audio-Visual Archives) ja Lomonosovin Moskovan valtionyliopisto) festivaaleille on osallistunut myös NAFA:n (Nordic Anthropological Film Association), Göttingenin festivaalin ja Tarton Visuaalisen kulttuurin festivaalin edustajia. Tämän ansiosta on ollut mahdollista kehittää yhteistyötä muiden etnografiseen elokuvaan keskittyvien festivaalien kanssa.

Teemat

2009: "Family - Perhe"
2008: "Transformations - Muodonmuutoksia"
2007: "Daily Bread - jokapäiväinen leipä"
2006: "Urban Life / Kaupunki ihminen"
2005: "Läheisyys, seksuaalisuus, yksityisyys"
2004: ”Rajat - fyysiset ja kulttuurilliset muurit ihmisten ja kansojen välillä”
2003: Viscult Petroskoissa - ”Ihmisten elämä vuosituhannen vaihteessa”
2002: ”NAFA goes On-Line” - alateemat: “Islam”, Colette Piault -retrospektiivi, “itsehallinto ja ihmisoikeudet” sekä oppilastyöt
2001: ”Vieraana yhteiskunnassa”

Edelliset vuosien nettisivut:

www.viscult.net/2009
www.viscult.net/2008
www.viscult.net/2007
www.viscult.net/2006
www.viscult.net/2005
www.viscult.net/2004
www.viscult.net/2003
www.viscult.net/2002
www.viscult.net/2001